BiluTV.org
Server
#1 GZ#2 GP#3 GD#4 GS#5 GS#6 GO#7 GO
(6.9 đ/1677 lượt)
Thông Tin - Lịch Chiếu Phim Hạo Lan Truyện tuần đầu chiếu 12 tập, các tuần tiếp theo Thứ 2, 3, 7, CN mỗi ngày 2 tập (1 tuần 8 tập) được cập nhật liên tục trên aPhim.tv
X