BiluTV.org
Server
#1 GZ#2 GS
(6.2 đ/17 lượt)
Thông Tin - Lịch Chiếu Phim Tiệm Đồ Cổ Trung Cục tuần đầu chiếu 12 tập, các tuần tiếp theo Thứ 4,5,6 mỗi ngày 2 tập (1 tuần 6 tập) trên aPhim.tv
X