Cách Ngăn Triệu Hồi Ma Vương

How NOT to Summon a Demon Lord (2018)


Xem Phim

Nội dung phim

Cách Ngăn Triệu Hồi Ma Vương, How NOT to Summon a Demon Lord 2018 Phim Cách Ngăn Triệu Hồi Ma Vương: Trong game MMORPG Cross Reverie, Sakamoto Takuma tự hào về sức mạnh áp đảo của mình và được những player khác gọi là “Ma Vương”. Một ngày kia, cậu được triệu hồi đến thế với khác với hình dáng trong game. Ở ...
TẮT ADS
TẮT ADS
TẮT ADS