Đường Thi Tam Bách Án

The Untold Stories Of Tang Dynasty (2018)


Xem Phim

Nội dung phim

Đường Thi Tam Bách Án – The Untold Stories Of Tang Dynasty (2018) Vào thời khai nguyên của Lý Đường, tin đồn Võ hậu chuyển thế nổi lên khắp nơi, tàn trang Thôi Bối Đồ tái hiện ở nhân gian ý chỉ rằng mảnh tàn trang Thôi Bối Đồ thứ 61 tiên đoán Võ hậu sắp chuyển thế, nhất định ...
TẮT ADS
TẮT ADS
TẮT ADS