Hứa Với Em Phù Sinh Nhược Mộng

Trung Quốc (2018)


Xem Phim

Nội dung phim

Phim Hứa Cùng Em Phù Sinh Nhược Mộng: Lấy đề tài Dân quốc gồm 40 tập sẽ lên sóng vào năm 2018. Ý nghĩa của tên nhân vật “Phù Sinh” “Nhược Mộng” có thể gắn kết trở thành “Phù sinh nhược mộng” tức cuộc đời phù du tựa như một giấc mộng đầy ý nghĩa. Bộ phim được cải biên ...
TẮT ADS
TẮT ADS
TẮT ADS