Ngân Hàng Kháng Chiến

The Resistance Banker (2018)


Xem Phim

Nội dung phim

Ngân Hàng Kháng Chiến, The Resistance Banker 2018 Phim Ngân Hàng Kháng Chiến là một bộ phim truyền hình Hà Lan năm 2018 do Joram Lürsen đạo diễn. Bộ phim dựa trên cuộc đời của chủ ngân hàng Walraven van Hall, người đã tài trợ cho kháng chiến Hà Lan trong Thế chiến thứ hai.
TẮT ADS
TẮT ADS
TẮT ADS