Tứ Hải Kình Kỵ

Hoạt Hình (2018)


Xem Phim

Nội dung phim

Tứ Hải Kình Kỵ Hoạt Hình 2018 Phim Tứ Hải Kình Kỵ Hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà đích thân dẫn theo hạm đội xuống Nam Dương tìm kiếm Phật đảo và bỗng dưng đột nhiên băng hà. Thái tử Kiến Văn bị vu hãm là kẻ hành thích vua, bắt đầu kiếp sống trốn chạy trên biển. Cùng lúc này, ...
TẮT ADS
TẮT ADS
TẮT ADS